Idrottsrörelsen har spelat stor roll för det svenska samhällets utveckling, och fortsätter att spela en viktig roll. Idrotten är för många en skola i demokrati, värderingar och slutligen spelar den en stor roll för folkhälsan.

I Sverige finns idag 20 000 idrottsföreningar, organiserade i 71 specialförbund. Historien om den svenska demokratin är till stor del berättelsen om det svenska föreningslivet. Där spelade även idrottsföreningarna en roll, och det fortsätter de att göra. En förening har en styrelse, med ordförande, kassör och suppleanter, och den som suttit i styrelsen för en idrottsförening, och lärt sig hur föreningsarbete går till, kan sedan använda sina kunskaper på annat håll. Det kan vara i en annan förening, i en bostadsrättsförening eller i ett politiskt parti. Många som har kommit till Sverige från andra länder har plockats upp av föreningar som har erbjudit dem en väg in i samhället.

Idrott och ansvar

Idrotten lär också ut har man tar ansvar, både för sig själv och för andra. Det handlar dels om att ta ansvar för den egna kroppen, och i förlängningen också för den egna prestationen, men det handlar också om att ta ansvar för laget eller föreningen. Detta handlar inte bara om att laget ska vinna, det handlar också om att föreningen ska fungera. Det kan handla om att tvätta spelartröjor, hjälpa till att måla om klubbstugan, eller att ställa upp när det behövs barn- eller ungdomstränare. Varje vecka utförs ideellt arbete inom idrottsföreningarna till ett värde som är svårt att uppskatta. Man får nöja sig med att konstatera att om det hade rört sig om betalt arbete hade nog ingen haft råd att betala för det.

Slutligen hjälper idrotten och idrottsföreningarna många att komma i form. Det senare är en uppgift som blir allt viktigare i takt med att s.k. vällevnadssjukdomar, som beror på övervikt och stillasittande, blir allt vanligare. En viktig uppgift för idrottsföreningarna är därför att få ännu fler barn och ungdomar att börja idrotta, eftersom aktivitet i ungdomen är en viktig faktor för att undvika stillasittande när man blir äldre. Men man måste även få de vuxna som inte idrottat i ungdomen att börja röra på sig. Detta kan ske på flera sätt.

Idrott och hälsa

Det är inte ovanligt att idrottsföreningar eller –förbund samarbetar med kommuner, landsting eller skolor för att främja hälsoförbättringar på olika sätt. Inom en snar framtid kommer vi troligen att få se mer samarbeten mellan idrottsföreningarna och sjukvården. Den som får fysisk aktivitet utskrivet på recept, s.k. FaR, kommer snart att kunna vända sig till en idrottsförening.

Om du vill göra en insats för samhället, för din egen hälsa, eller varför inte både och, vänd dig då till en idrottsförening i din kommun. Om du vill ha hjälp att starta en ny idrottsförening, vänd dig till Riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund i den region där du bor. Det räcker med att man är tre personer för att bilda en ekonomisk förening, och en sådan kan vara en idrottsförening. Även om det finns många idrottsföreningar i Sverige så finns det plats för fler.