Idrotten kan vara en väg in i samhället för nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren. Men inte nog med det, de nyanlända förändrar också det svenska föreningslivet, genom att öka intresset för idrotter som har fört en ganska perifer tillvaro på våra breddgrader.Cricketspelare

De senaste åren har många asylsökande och kvotflyktingar kommit till Sverige, från länder som Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea och Somalia. Många av dessa har ett stort idrottsintresse, och detta kan för dem vara en väg in i det svenska samhället. Detta är något som regeringen, och Riksidrottsförbundet, har uppmärksammat.

Riksidrottsförbundet har beviljats 70 miljoner kronor från regeringen för projekt med fokus på nyanlända, som har beviljats uppehållstillstånd. På detta sätt kan man stärka integrationen, och ge fler nyanlända en väg in i det svenska samhället, och också utveckla svensk idrott. Det handlar inte bara om att få fler barn och ungdomar att idrotta, utan också om att involvera deras föräldrar i idrotten och föreningslivet, och få även dem att tycka att det är viktigt.

Invandringens betydelse för svensk cricket

Vilka idrotter är det då som de nyanlända utövar? Det varierar naturligtvis, men i stort är det ungefär samma idrotter som redan är populära i Sverige, som fotboll och basket. Möjligtvis sticker cykling, som är nationalsport i Eritrea, ut en aning.

Men så finns det ett stort utropstecken, och det är cricket. Enda sedan sporten introducerades på den indiska subkontinenten har den varit mycket populär där, och nu har antalet spelare i Sverige ökat explosionsartat. Det beror på att många afghaner har kommit till Sverige, och tagit med sig sitt intresse för cricket. Ett exempel på hur stort cricket har blivit i Sverige är att årets EM i division 2, med deltagande landslag från Spanien, Tyskland, Isle of Man, Gibraltar och Israel. I dagsläget finns det i Sverige 54 cricketklubbar, med fler än 3000 spelare, skriver Stockholm direkt.